Dự án đã làm

d419e875ddad23f37abc

THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, PHÚ THỌ

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân bóng cầu Kinh, Bình Thạnh, TP.HCM- Tháng 07.2020

Hình thức:

Số lượng sân: 4 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Hữu Nhường 2- Kiên Giang

Hình thức:

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Bóng đá Mini đoàn TN Phú Mỹ Hưng

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân bóng đá mini số 7 – Phù Đổng

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Bóng mini Thạnh Đức, Bến Lức, Long An

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Bóng Go King- Tân Bửu, Bến Lức, Long An

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Bóng Đá Mini Thanh Phương

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sơn Sửa Sân Tennis Trại Giam Số 2, Xuân Lộc, Đồng Nai- Tháng 07.2015

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Tennis UBND Tỉnh Bình Phước tháng 09.2014

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Bóng Đá Văn Cường, Phú Quốc

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Sân Tennis Đồng Xoài-Bình Phước tháng 07/2013

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

SÂN TENNIS HẢI QUÂN VÙNG V-PHÚ QUỐC

Hình thức:

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích:

Loại cỏ:

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Dự án 3 sân bóng cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 6000m2

Loại cỏ: NT123

Chi tiết
0963 456 408