Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Hữu Nhường 2- Kiên Giang

0963 456 408